Waardebepaling

Waardebepalende factoren onderzoeken

Schattingen

Een grondig onderzoek ter plaatse

Het te schatten goed wordt eerst onderworpen aan een grondig onderzoek ter plaatse. Hierbij worden de waardebepalende factoren onderzocht.

Bij het technische aspect wordt o.a. gekeken naar:
• de gebruikte materialen (standaard of luxe)
• de verwerking van deze materialen (vakkundig of amateuristisch)
• de gebruikte isolatie
• de onderhoudstoestand (goed of slecht onderhouden)
• de ouderdom of sleet

Commercieel aspect

Onderzoek ligging, configuratie, indeling,..

Bij het commerciële aspect onderzoeken wij:
• de ligging van het perceel (bebouwde kern of platteland)
• de configuratie van het perceel (rechthoekig of onregelmatig)
• de indeling van de woning (rationeel of irrationeel)
• de oriëntatie van het terrein

Opmeten en verslag

Analyse van gegevens en volledig verslag

Hierna wordt de woning volledig opgemeten.
Na analyse van alle gegevens wordt de berekening gemaakt en de waarde bepaald.

Het verslag is volledig en omvat al deze elementen en bevindingen en vermeldt eveneens de volledige waardebepaling.

Wanneer nuttig

Bij verdelingen, schenkingen,..

Wanneer is een schatting nuttig of aangewezen?
• Bij verdelingen: om mede-eigenaars toe te laten uit onverdeeldheid te treden
• Bij giften of schenkingen: om alle partijen buiten verdenking van benadeling of bevoordeling te plaatsen
• Bij aangifte van nalatenschappen: een correcte waardebepaling zorgt voor lagere successierechten
• Bij aan- en verkoop van woningen, handelseigendommen, gronden, kantoorgebouwen, fabrieken: koopt of verkoopt u het eigendom aan de juiste prijs? Wat is de verkoopbaarheid van uw pand?
• Bij hypothecaire leningen
• Bij onteigeningen door de overheden